Bra att veta inför ditt besök:

 

- Att besöka gården är kostnadsfritt och vill du komma djuren nära så kan du boka guidade visningar eller andra gruppbesök

Gården bedrivs i föreningsregi med stort engagemang av ideellt arbete

- Djuren finns ute i sina hagar mellan kl 9.00-16.00

( vid kraftig kyla och snöoväder kan vissa djur hållas inomhus)

 

- TACK FÖR ATT DU EJ MATAR VÅRA DJUR
Vi är förstående med att barnen vill mata djuren men detta kan resultera i att våra djur blir sjuka då vissa växter är giftiga för djuren att äta. Djuren utfodras med rätt mängd så att de ska må bra.

 

- För tvättning av händer och toalettbesök finns klubbhuset. Klubbhuset finns mitt på stallplanen.

- På helger sköts gården ideellt och de svarar på dina frågor när de har möjlighet, annars hänvisar vi er till vardagar för mer information.

- Under våren sker lammningar, killningar och under denna period är de ej för visning.

 

- Vi är en ideell barn- och ungdomsorganisation så vi är en rök- och alkoholfri anläggning.

 

HYGIENFÖRESKRIFTER

- Du som besöker oss ska inte ha varit utomlands de senaste 48 timmarna så inga smittor överförs.

- För att undvika att smitta så ser vi att du byter kläder innan ditt besök om vistelse på annan gård med djur har skett.

 

- TVÄTTA HÄNDER FÖRE OCH EFTER DITT BESÖK MED GÅRDENS DJUR.

- Vi testar årligen våra djur på smittor som EHEC och SALMONELLA.

 

 

 

 

 

 Good to know before visiting us: 

-Visiting is free of charge. To get a close up look/feel of the animals, you may book a guided tour or private visit. Entering the pastures is not allowed on your own.

-Our 4H farm is run as a youth organization, with the help of many volunteers.

-The animals can be seen in their pastures every day between 9.00 – 16.00.

(only in severe weather will some animals stay inside)

 

THANKS FOR NOT FEEDING OUT ANIMALS 

We understand that feeding animals is fun, but it may result in our animals getting plants not suitable or too much food for the day. Each animal gets a very specific amount of food , in order to stay healthy.

- Welcome also into our restroom for washing your hands after contact with our animals and always before eating.  Our restroom is located in the building in the middle of our yard.

- Weekend animal care is handled by volunteers, who will answer your questions to their best knowledge. For more detailed questions or queries, please contact our staff during weekdays.

-Spring is a busy time with lambs, kids (baby goats) and chickens being born. During these periods they are delicate and need to bond with their mothers, and may therefore not be shown in the pastures as much.  

 - Our facilities are smoke-, drug- and alcohol free, as we are a nonprofit youth organization.

 

HYGIEN AND HEALTH PRECAUTIONS

- Please do not visit us within 48 hours of being outside of Sweden, to avoid bringing in contagious diseases

- Also please change clothes and shoes, if you have visited other farms or stables.

- PLEASE WASH your hands before and after your visit with our animals

- We test our animals regularly for EHEC and SALMONELLA