- är en ideell, politiskt och religiöst obunden barn- och ungdomsorganisation

- finns i ett 80-tal länder

- har nästan 15 000 medlemmar i Sverige fördelat på cirka 250 klubbar

- drivs demokratiskt av sina medlemmar

- har inriktat sig på djur, odling, skog, miljö och kultur

 

4H är en barn- och ungdomsorganisation, av unga för unga, vilket genomsyrar hela verksamheten. Vi lägger stor vikt vid att man får växa i sin takt i kombination med lagom stora utmaningar och utökat ansvar. Vi vuxna anställda finns alltid till hands men det är våra barn och ungdomar som står i fokus. 4h handlar i grunden inte om djur utan om att få barn och ungdomar att utvecklas till trygga ansvarsfulla människor med respekt för andra.

 

Vad står 4H för?


Huvud - kunskap

Vårt motto är “att lära genom att göra” och därför strävar vi efter att göra lärandet till en lek och väcka nyfikenhet och vilja till ny kunskap. Vi strävar efter att sprida kunskap och förståelse för vår omvärld, naturen och dess resurser.

 

Hjärta - medkänsla

Förmåga till medkänsla och även respekt för alla människor, djur och natur är viktigt att ha med sig genom hela livet. Därför strävar vi efter att låta varje individ utveckla sin egen förmåga till detta.

 

Hälsa - sunt levnadssätt

Vi vill inspirera till att leva ett sunt och naturligt liv genom att hålla igång både kroppen och hjärnan. Kroppen hålls igång genom att äta sund mat, idrotta, leka och vistas i skog och mark medan hjärnan behöver socialt umgänge och utmaningar för alla sina sinnen.

 

Hand - färdighet

Vi vill uppmuntra alla individer att utvecklas och att kunna gå från idéer till färdigheter.

 

Därför är 4H bra!

• Barnens självförtroende växer när de själva får ta hand om djuren, ge dem mat och se till att de har det bra.
• Genom att ta hand om djur lär sig barnen ansvar och respekt för djuren, men även för varandra.
• Barn som behöver avkoppling från skolarbete eller annat blir lugnare av djur och att göra praktiska saker.

• Genom att utvecklas i kunskap och kunna föra vidare till de yngre, känner man sig ansvarsfull och betydelsefull.Dessutom får man nya kompisar och har roligt tillsammans!